Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Trọng Họa
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên Phòng
Đơn vị Phòng GD & ĐT Đông Anh
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Xác thực bởi Nguyễn Lương Hùng
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 0 tài liệu
Bình luận 7 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này