Photo
Họ và tên Nguyễn Thảo My
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Vĩnh Ngọc
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 27 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Thùy Dung
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Hải Bối
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Lớp 5
Điểm số 18 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hoàng Phương Thúy
Giới tính Nữ
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường THCN BC Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 84 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đang bị khóa
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Bắc Thăng Long
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Toán học
Điểm số 6774 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/thuyhangbtl
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Bắc Thăng Long
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Tin học
Điểm số 268 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Văn Tú
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/b0y7love_0707
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nam Hồng
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Toán học
Điểm số 61951 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên ThS. Nguyễn Tiến Hùng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Đông Anh
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 12033 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên ThS. Hoàng Đình Thanh
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Dân lập Ngô Quyền
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 8367 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Giáo án Xịn
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/giaoanchonloc
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Pascal
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
Điểm số 80369 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Chử Thị Tố Nga
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mầm non Mai Lâm
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 99 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Ngọc Điệp
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mầm non Mai Lâm
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên ThS. Vũ Thị Kim Oanh
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/vukimoanh1973
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Uy Nỗ
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 99 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đào Thị Thúy
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Mầm non Dục Tú
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 5076 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Ngô Văn Trí Dũng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Huy Tưởng
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Toán học
Điểm số 186174 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hà Quang Lâm
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường Phổ thông Quốc tế VIP
Quận/huyện Quận Cầu Giấy
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
Điểm số 1684 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Chúc Vinh
Giới tính Nam
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội
Quận/huyện Quận Cầu Giấy
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Hữu Bình
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Vân Nội
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 100 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Hoàng Xuân Thạch
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Vĩnh Ngọc
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Toán học
Điểm số 100 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên NGND. Nguyễn Tiến Đồng
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/tieuhocdonghoi-donganh-hanoi
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Đông Hội
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Tin học
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Ngô Trung Kiên
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/ngotrungkien76
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nam Hồng
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Mỹ thuật
Điểm số 41 (xem chi tiết)