Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên hai ha
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mầm non Võng La
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 4 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 543 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 4 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 5760 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này