Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Đặng Thị Thu Phương
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Liên Hà
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 6 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 16 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 4507 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này