Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đặng Hồng Xuyến
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/Hong-xuyen150288
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mầm non Mai Lâm
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Xác thực bởi Nguyễn Thi Mai, Ngô Thị Lệ Thanh
Đã đưa lên 207 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 273794 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này