Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thi Mai
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/ngthimai_87
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mầm non Mai Lâm
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Xác thực bởi Nguyễn Văn Tâm, Ngô Thị Lệ Thanh
Đã đưa lên 69 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 62 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 75946 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này