Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hoàng Hồng Ánh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Dục Tú
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 27 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 459 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 43934 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này