Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Ngô Thị Lệ Thanh
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/thanh12c
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mầm non Mai Lâm
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Giới thiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
Xác thực bởi Nguyễn Tiến Đồng, Ngô Thị Hải
Đã đưa lên 214 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 816 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 7 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 123072 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này