Chào mừng quý vị đến với Website Phòng GD&ĐT Huyện Đông Anh.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Giáo dục mầm non

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Thị Lệ Thanh (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:55' 07-07-2012
Dung lượng: 226.5 KB
Số lượt tải: 212
Số lượt thích: 0 người
GIỚI THIỆU LĨNH VỰC
Tình cảm - KN xã hội
Mục đích bài học
Giúp học viên nắm được:
1/ Mục tiêu, nội dung GD phát triển tình cảm - kỹ năng xã hội
2/ Những điểm mới của lĩnh vực giáo dục phát triển TC-KNXH
3/ Cách thức tổ chức thực hiện nội dung GD phát triển tình cảm - kỹ năng xã hội theo hướng tích hợp chủ đề.
Giới thiệu về lĩnh vực PT TC-KNXH trong chương trình GDMN
Hướng dẫn thực hiện nội dung phát triển tình cảm - KN xã hội
Thực hành thiết kế hoạt động giáo dục phát triển TC-KNXH
Tổ chức môi trường đáp ứng nội dung giáo dục phát triển TC-KNXH.
Nội dung
1. Giới thiệu về lĩnh vực PT TC-XH trong chương trình GDMN
1.1 Vai trò của GD tình cảm - KNXH đối với sự phát triển toàn diện của trẻ
1.2 Mục tiêu, nội dung, kết quả mong đợi
1.3 Những điểm mới
Vai trò giáo dục TC-KNXH đối với sự phát triển toàn diện của trẻ
PT năng lực nhận biết và bày tỏ những cảm xúc tình cảm của mình
PT khả năng điều chỉnh cảm xúc (vui, giận dữ, sợ hãi, tự hào, xấu hổ,…)
PT tình cảm dựa trên nền tảng của sự phát triển khả năng nhận thức về bản thân (gồm đặc điểm, thói quen, khả năng và vai trò XH,..). MQH giữa người lớn và bạn bè.
Tóm lại:
GD TC-KNXH hình thành ở trẻ những năng lực, những hành vi tích cực giúp trẻ tham gia vào cuộc sống hàng ngày, trang bị cho trẻ kỹ năng sống để giúp trẻ hoà nhập vào cộng đồng, xã hội.
2/ Giáo dục phát triển TC-KNXH và thẩm mĩ
(chương trình GD nhà trẻ)
Mục tiêu
Có ý thức về bản thân, mạnh dạn giao tiếp với những người gần gũi.
Có khả năng cảm nhận và biểu lộ cảm xúc với con người, sự vật gần gũi.
Thực hiện được một số quy định đơn giản trong sinh hoạt.
Thích nghe hát, hát và vận động theo nhạc; thích vẽ, xé dán, xếp hình…
Nội dung GD phát triển TC-KNXH và thẩm mỹ (NT)
Phát triển tình cảm:
+ Ý thức về bản thân
+ Nhận biết và thể hiện một số trạng thái cảm xúc
Phát triển kĩ năng xã hội:
+ Mối quan hệ tích cực với con người và sự vật gần gũi
+ Hành vi văn hóa và thực hiện các qui định đơn giản trong giao tiếp, sinh hoạt

Nội dung GD phát triển TC-KNXH và thẩm mỹ (NT)
Phát triển cảm xúc TM
+ Nghe hát và vận động đơn giản theo nhạc
+ Vẽ nặn, xé dán, xếp hình, xem tranh
* Nội dung giáo dục PT TC-KNXH được chia theo độ tuổi: 3 - 12 tháng, 12 - 24 tháng, 24 - 36 tháng
Kết quả mong đợi (Nhà trẻ):
Biểu lộ sự nhận thức về bản thân
Nhận biết và biểu lộ cảm xúc với con người và sự vật gần gũi
Thực hiện hành vi xã hội đơn giản
Thể hiện cảm xúc qua hát, vận động theo nhạc/ tô màu, vẽ, nặn, xếp hình, xem tranh
Giáo dục phát triển TC-KNXH
(chương trình GD mẫu giáo)
Mục tiêu:
Có ý thức về bản thân
Có khả năng nhận biết và thể hiện tình cảm vói con người, SVHT xung quanh
Có 1 số phẩm chất cá nhân : mạnh dạn, tự tin, tự lực.
Có 1 số KN sống: tôn trọng, hợp tác, thân thiện, quan tâm, chia sẻ
Thực hiện 1 số qui tắc, qui định trong sinh hoạt ở gia đình, trường lớp MN, cộng đồng gần gũi

Phát triển tình cảm:
+ Ý thức về bản thân
+ Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người và hiện tượng XQ.

Nội dung Giáo dục phát triển TC-KNXH
(chương trình GD mẫu giáo)
Nội dung Giáo dục phát triển TC-KNXH
(chương trình GD mẫu giáo)
Phát triển kĩ năng xã hội:
+ Hành vi và qui tắc ứng xử XH trong sinh hoạt ở gia đình, trường lớp MN, cộng đồng gần gũi
+ Quan tâm bảo vệ môi trường
* Nội dung giáo dục PT TC-KNXH được chia theo độ tuổi: 3 - 4 tuổi, 4 - 5 tuổi, 5 - 6 tuổi

Giáo dục phát triển TC-KNXH
(chương trình GD mẫu giáo)
Kết quả mong đợi:
Thể hiện ý thức về bản thân
Thể hiện sự tự tin, tự lực
Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh
Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội
Quan tâm đến môi trường
Một số điểm mới của lĩnh vực GD PT TC-KNXH
Được đặt ra thành một lĩnh vực riêng có MT, ND, KQMĐ theo độ tuổi.
ND ở trẻ lứa tuổi MG được phát triển và mở rộng trên cơ sở ND giáo dục PT TC – KNXH ở trẻ lứa tuổi NT, nhằm hình thành ở trẻ 1 số phẩm chất và KN sống phù hợp.
ND được mở rộng dần theo nguyên tắc đồng tâm phát triển, gần  xa, đơn giản  phức tạp.
Một số điểm mới của lĩnh vực GD PT TC-KNXH (tt)
Đối với lứa tuổi MG, các hoạt động GD phát triển TC-XH ở trẻ được thiết kế theo hướng tích hợp CĐ.
GV được phép lựa chọn ND và các HĐ 1 cách linh hoạt giúp trẻ có cơ hội tìm hiểu, khám phá theo nhiều cách khác nhau, phù hợp với hứng thú của trẻ và phù hợp với điều kiện thực tế
Được đặt ra thành một lĩnh vực riêng có MT, ND, KQMĐ theo độ tuổi.
ND ở trẻ lứa tuổi MG được phát triển và mở rộng trên cơ sở ND giáo dục PT TC – KNXH ở trẻ lứa tuổi NT, nhằm hình thành ở trẻ 1 số phẩm chất và KN sống phù hợp.

Một số điểm mới của lĩnh vực GD
PT TC-KNXH (tt)
ND được mở rộng dần theo nguyên tắc đồng tâm phát triển, gần  xa, đơn giản  phức tạp.
Đối với lứa tuổi MG, các hoạt động GD phát triển TC-XH ở trẻ được thiết kế theo hướng tích hợp CĐ.
GV được phép lựa chọn ND và các HĐ 1 cách linh hoạt giúp trẻ có cơ hội tìm hiểu, khám phá theo nhiều cách khác nhau, phù hợp với hứng thú của trẻ và phù hợp với điều kiện thực tế
Một số điểm mới của lĩnh vực TC-KNXH
Có thể áp dụng những phương pháp GD khác nhau một cách hợp lý, sáng tạo nhằm tích cực hoá hoạt động của trẻ như: giao nhiệm vụ để trẻ tự suy nghĩ giải quyết vấn đề, sử dụng các câu hỏi mở, tham gia TCPV theo chủ đề....
Đánh giá thường xuyên các hoạt động GD PT TC-KNXH ở trẻ dựa trên các mục tiêu và KQMĐ

2. Hướng dẫn thực hiện nội dung giáo dục phát triển tình cảm – KN xã hội
2.1. Tích hợp nội dung GD PT TC-KNXH

Trong các hoạt động hàng ngày, trong hoạt động GD phát triển các lĩnh vực khác và được tiến hành MLMN trong, mọi tình huống, mọi thời điểm thích hợp.
Tích hợp trong tất cả các chủ đề như: Bản thân, gia đình, trường/ lớp mầm non, nghề nghiệp, GT, động vật, thực vật...

Các hoạt động GD trẻ nhận biết về
bản thân (Nhà trẻ)
Soi gương.
Xem tranh, ảnh
Trò chuỵên, đàm thoại để trẻ kể về mình
Kể chuyện, đọc thơ, hát
Trò chơi nhận biết các bộ phận cơ thể hoặc tìm đồ dùng của bé…
Thực hành một số việc tự phục vụ

Các HĐ nhằm hình thành MQH của trẻ với con người, SVHT (Nhà trẻ)
HĐ giao lưu xúc cảm giữa người lớn và trẻ (âu yếm, vỗ về, vuốt ve…)
Xem tranh, ảnh về người thân.
Trò chuỵên về những người thân
Kể chuyện, đọc thơ, hát về tình cảm gia đình, bạn bè, cô giáo
Trò chơi.
Các HĐ làm quen với hát và vận động
theo nhạc, tô màu, vẽ nặn, đọc thơ, kể chuyện...(Nhà trẻ)
Nghe những âm thanh khác nhau, nghe nhạc, nghe hát (hát ru, nghe băng nhạc…).
Nhún nhảy, VĐ theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc; bắt chước một số VĐ đơn giản
Xem tranh,vẽ, tô màu, xé dán
Nghe kể chuyện, đọc thơ
Trò chơi.
Các HĐ giáo dục MQH của trẻ với bản thân,
gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng
(Mẫu giáo)
Soi gương
Trò chuyện, đàm thoại
Xem tranh, vẽ, nặn, làm đồ chơi, làm album,...
Kể chuyện, đọc thơ, hát.
Xếp dọn đồ dùng, đồ chơi.
Tổ chức các trò chơi, lễ hội.
Các HĐ giáo dục trẻ bảo vệ môi trường (Mẫu giáo)
Trò chuyện, đàm thoại
Xem tranh, kể chuyện, đọc thơ, hát.
Xếp dọn đồ dùng, đồ chơi, chăm sóc các con vật, cây cối, gieo hạt, trồng cây
Tổ chức các trò chơi, làm các bài tập thực hành.
Giáo dục trẻ quan tâm đến những nghề nghiệp khác nhau (Mẫu giáo)
Trò chuyện, đàm thoại
Xem tranh, kể chuyện, đọc thơ, hát.
Tham quan
Vẽ, xé dán, tô màu, làm sách tranh…
Tổ chức các trò chơi đóng vai, làm các bài luyện tập.
Các HĐ giáo dục trẻ tình cảm với quê hương đất nước (Mẫu giáo)
Xem tranh ảnh, băng hình
Tham quan, sưu tầm làm sách tranh.
Nghe kể chuyện lịch sử, hát dân ca.
Vẽ, xé dán, tô màu, làm sách tranh…
Tham gia tổ chức lễ hội
2.2 Tổ chức hoạt động GD phát triển TC-KNXH
Cho trẻ trải nghiệm thông qua việc tham quan, tiếp xúc, quan sát MT xã hội gần gũi XQ (VD: tham quan, QS các công việc của 1 số nghề, một số lễ hội ở địa phương...)
Tổ chức trò chuyện, QS tranh ảnh, nghe kể chuyện, đọc thơ, hát múa ....
Tổ chức các trò chơi cho trẻ  phát huy những tình cảm tích cực cũng như giải toả những tình cảm tiêu cực của trẻ
Đặc biệt trong trò chơi đóng vai  trẻ bày tỏ tình cảm của mình thông qua các MQH với bạn chơi, học KN cần thiết (giao tiếp, trải nghiệm các KNXH như chia sẻ, nhường nhịn, chờ đến lượt, đồng cảm với người khác). Đây chính là những KN cần thiết để trẻ hoà nhập vào cuộc sống XH.

Hoạt động 3. Thực hành thiết kế hoạt động GD phát triển TC-KNXH trong một chủ đề


Lựa chọn chủ đề, độ tuổi, nội dung, thời điểm thực hiện
Thiết kế hoạt động:
- Tên hoạt động
- Mục đích
- Chuẩn bị
- Tiến hành
Lưu ý khi tổ chức các HĐGDTC - KN xã hội
Thường xuyên trò chuyện thân thiện với trẻ.
Không nên đưa ra quá nhiều yêu cầu đối với trẻ.
Luôn chú ý lắng nghe để hiểu trẻ, tôn trọng, tin tưởng trẻ.
Kịp thời khen ngợi, động viên trẻ khi trẻ thể hiện những kĩ năng xã hội hợp lý.
Cho trẻ được phép thể hiện các cảm xúc khác nhau như 1 nhu cầu bình thường của cuộc sống
Tạo cơ hội cho trẻ được chia sẻ và nói về tình cảm của mình với người lớn, với bạn bè.
KK trẻ thể hiện cảm xúc của mình trong cuộc sống hàng ngày, khi chơi với bạn, khi chơi với ĐC, khi giao tiếp với mọi người, khi an ủi bạn,...
Cung cấp cho trẻ các phương tiện để trẻ thể hiện cảm xúc của mình
Lưu ý (tt)
4. Tổ chức môi trường GD
Đảm bảo không khí thân thiện, đầm ấm, vui vẻ, thoải mái.
Có sự giao tiếp, gắn bó và hướng dẫn bằng lời nói, cử chỉ, hành động của người lớn.
Có đủ các trang thiết bị, ĐDĐC phục vụ cho hoạt động giáo dục TC-KN XH.


Việc bố trí, sắp xếp các góc chơi phải tăng cường tính độc lập cho trẻ khi HĐ: thuận tiện cho trẻ dễ thấy, dễ lấy và sử dụng; dễ dàng cho việc giám sát của GV.
Các khu vực chơi cần được thay đổi phù hợp với chủ đề.

4. Tổ chức môi trường GD
 
Gửi ý kiến